no slide

Knekking/valsing

Vi har flere manuelle kantpresser i tillegg til knekkerobot – kapasitet på inntil 125 tonn.

Kantpressene håndterer platelengder inntil 3000 mm – og tykkelser på inntil 10 mm på kortere lengder.

Knekkeroboten har 2 matebord, 4 utleggsplasser/paller, og håndterer emner på inntil 15kg.

Kostnadseffektiv på seriestørrelser fra 30 stk og oppover.

Nevnes gjør også at vi har valseverktøy - valselengde 3000 mm/radie ned til 30 mm – unikt i Norge!

knekke inn