no slide

Konstruksjon

Våre konstruktører har erfaring fra produksjon – de vet hvilke løsningsvalg som gir bedre kvalitet, og hvilke som gir mer kostnadseffektiv produksjon.

De jobber i dag med 2D og 3D modeller i programmet Inventor – et program med et eksport/import grensesnitt til de fleste andre CAD programmer.

Produktutvikling i 3D gir våre kunder et visuelt godt inntrykk av produktet før man begynner prototyping – og våre kunder uttrykker stor nytte av bruken av vår kompetanse.

Våre ressurser kan også bistå med ren teknisk tegning – lage 2D og 3D modeller med utgangspunkt i for eksempel håndtegnede skisser.

konst inn