no slide

Øvrig bearbeiding

Vi har en god bredde i vår maskinpark, og kompetansemessig dybde, ift tynnplatebearbeiding.

Av øvrig utstyr/prosesser nevnes :

• Klinkemaskiner

• Sager (både for aluminium og stålkvaliteter)

• Avgradingsutstyr – herunder en grindingmaskin som kan avgrade/slipe struktur i plateemner på inntil 900 mm bredde

• Bor og gjengeutstyr  osv

• Maskinering – mange gode samarbeidspartnere ift maskinering – forespør oss gjerne på den slags type arbeid også