no slide

VÅRE VERDIER

 

Våre uttalte og godt innarbeidede kjerneverdier er:

  • KVALITET
  • LEVERANSEPRESISJON
  • GODT SAMARBEID

Sagt med andre ord – våre kunder skal oppleve at bestilte varer leveres i riktig forfatning til avtalt tid – avvik fra dette representerer ofte betydelige ’indirekte kostnader’ for kunden. Vi ønsker også å fremstå som en profesjonell og effektiv samarbeidspartner – raske og gode tilbakemeldinger ved kundehenvendelser.

Våre kunder ser også viktigheten av dette, og en god etterlevelse av disse har gitt oss en god utvikling/vekst i de senere år!

Vårt LEAN/TEAM fokus er også viktig ift kontinuerlig forbedring – konkrete måltall for å øke produktivitet og redusere ledetid! Våre arbeidere (HMS) er i fokus – det er i enkeltindividet de sterkeste drivkrefter for endring skapes!

 

VÅR KVALITETSPOLITIKK 

  • Vår kvalitetspolitikk er bygd opp rundt våre kjerneverdier: Kvalitet, leveringspresisjon og godt samarbeid.
  • SIFA AS vil levere produkter og tjenester med optimal kvalitet slik at kundenes krav oppfylles i henhold til spesifikasjonen og krav. Det er derfor viktig for oss å ha en god dialog med kunden. Dette for å komme med innspill som er med på å øke kvaliteten for kunden, og likeså være en mer kostnadseffektiv måte å produsere på for våre kunder.
  • Vi vet det koster penger for kunden å ikke få varene til riktig tid, derfor har vi et veldig fokus på leveringspresisjon. Våre kunder skal få varene til avtalt tid og sted – hver gang.
  • SIFA AS vil overholde alle forskrifter, standarder og normer utstedt av myndighetene.
  • Registrere og analysere avvik for å finne årsakene slik at man får gjort korrigerende tiltak og fulgt opp at disse er virkningsfulle og bidrar til kontinuerlig forbedring.
  • Alle i organisasjonen tar ansvar for egne prestasjoner og skal bestrebe seg på kontinuerlig forbedring.