All top

Leveranse av nettstasjoner til Siemens

SIFA AS ble nylig valgt som leverandør av nettstasjoner til Siemens AS. Dette er den største kontrakten på lang tid for SIFA AS.

Den medfører betydelig flere arbeidsplasser, og igjen økning i omsetning. Nettstasjoner (bedre kjent som trafokiosker) leveres i mange varianter, men hovedsaklig er det to typer; innvendige opererte (I-kiosk) og utvendig opererte (U-kiosk).

SIFA produserer alle mekaniske deler som inngår i kioskene selv, mens el-materiell blir skaffet via underleverandører.

SIFA sammenstiller alle kioskene i lokalene på Tømra i Selbu, før de sendes direkte til sluttkunde. Sluttkunder er i all hovedsak Kraftverk rundt omkring i det ganske land. Dette gjør at ikke bare selve monteringsdelen av bedriften vokser, men også mekanisk avdeling som står for deleproduksjon.

Personvern