All top

Om Sifa

SIFA AS er i dag en av landets ledende bedrifter innen tynnplatebehandling – med en betydelig bredde både i kompetanse og maskinpark. Vi bearbeider alle typer platematerialer, og arbeider på oppdrag for store og små bedrifter i inn og utland – fra prototyper til store serier.

Sifa er totalleverandør fra idé til ferdig produkt. Stikkord ift våre tjenester er:
konstruksjon/tegning, stansing, laserskjæring, vannskjæring, knekking/valsing, sveising, lakkering, montering osv – samt gode samarbeidspartnere ifm maskinering/fresing/overflatebehandling.

Våre kjerneverdier er KVALITET, LEVERANSEPRESISJON og GODT SAMARBEID - god etterlevelse av dette har gitt oss en god utvikling og vekst i de senere år!

LEAN/TEAM fokus gjennom de siste år har løftet kvaliteten ytterligere, og vi har nå en effektiv produksjon/administrasjon med god flyt!

  Annet ’kjekt å vite’ om Sifa –
 • Et veletablert selskap – etablert i 1992 da Siemens flyttet ut av lokalene og de ansatte videreførte driften
 • Lokal hjørnesteinsbedrift med lokalt eierskap – 36 ansatte
 • Lokalisert i Selbu - ca 45 min fra Trondheim, 25 min fra Værnes

Last ned infobrosjyre om SIFA AS og våre tjenester :pdfSIFA AS - Informasjon.pdf

VÅRE VERDIER

Våre uttalte og godt innarbeidede kjerneverdier er:

KVALITET
GODT SAMARBEID
LEVERANSEPRESISJON

Sagt med andre ord – våre kunder skal oppleve at bestilte varer leveres i riktig forfatning til avtalt tid – avvik fra dette representerer ofte betydelige ’indirekte kostnader’ for kunden. Vi ønsker også å fremstå som en profesjonell og effektiv samarbeidspartner – raske og gode tilbakemeldinger ved kundehenvendelser.

Våre kunder ser også viktigheten av dette, og en god etterlevelse av disse har gitt oss en god utvikling/vekst i de senere år!

Vårt LEAN/TEAM fokus er også viktig ift kontinuerlig forbedring – konkrete måltall for å øke produktivitet og redusere ledetid! Våre arbeidere (HMS) er i fokus – det er i enkeltindividet de sterkeste drivkrefter for endring skapes!

  VÅR KVALITETSPOLITIKK
 • Vår kvalitetspolitikk er bygd opp rundt våre kjerneverdier: Kvalitet, leveringspresisjon og godt samarbeid.
 • SIFA AS vil levere produkter og tjenester med optimal kvalitet slik at kundenes krav oppfylles i henhold til spesifikasjonen og krav. Det er derfor viktig for oss å ha en god dialog med kunden. Dette for å komme med innspill som er med på å øke kvaliteten for kunden, og likeså være en mer kostnadseffektiv måte å produsere på for våre kunder.
 • Vi vet det koster penger for kunden å ikke få varene til riktig tid, derfor har vi et veldig fokus på leveringspresisjon. Våre kunder skal få varene til avtalt tid og sted – hver gang.
 • SIFA AS vil overholde alle forskrifter, standarder og normer utstedt av myndighetene.
 • Registrere og analysere avvik for å finne årsakene slik at man får gjort korrigerende tiltak og fulgt opp at disse er virkningsfulle og bidrar til kontinuerlig forbedring.
 • Alle i organisasjonen tar ansvar for egne prestasjoner og skal bestrebe seg på kontinuerlig forbedring.
  Personvern